Milena Garthley

За Милена Гартли

www.angelborisov.eu

Снимка www.angelborisov.eu

Родена съм в град Добрич. Завърших като инженер-химик в Москва, след това, със завръщания в България, живях и работих в Лондон и Скопие, и това направи сърцето ми чергарско. „Вкъщи“ вече би могло да бъде навсякъде по света, за съвсем кратко време. Пътувах много. Навсякъде работата ми ме срещаше с много и различни хора и участвах или ставах свидетел на събития и случки, които ме вълнуваха дълбоко. Поради естеството на работата си често се замислях по въпроси, свързани с тях. Може ли един човек да решава и да влияе на събития, засягащи много хора, и в същото време да разпределя почти безконтролно ресурси? Какво, ако този човек е некомпетентен или безсъвестен, но всички го харесват на емоционално ниво и е удобен за всички? Виждала съм как посредствеността блести, тогава тя наистина ли е недостатък? Какво да изберем, ако доброто и злото изглеждат еднакво добре на външен вид? Трябва ли винаги да назоваваме нещата с истинските им имена или политическата коректност/деликатността/мисълта за личните последствия трябва да са меродавни? Опитвах се да осмисля всичко това и съм далеч от отговорите на тези въпроси. Все пак, убедена съм, че личния избор и отговорността – готовността една личност да поеме последствията, каквито и да са те, от своя избор – са в основата на всички взаимоотношения, независимо от мащаба им.

Има и нещо друго. Където и да отидех, се мъчех да науча – и научавах до съвършенство –  местния език. Думите, както и времето, могат да бъдат много скъп ресурс, но могат да бъдат и нещо без стойност, което се пилее безцелно, в зависимост от разполагащия с тях. Обичам богатството и чистотата на българския език и се възхищавам на всички, които го използват грамотно и правилно. Моето образование, опит и технически познания бяха едни от факторите, които ме подтикнаха да напиша книга тъкмо от този жанр – научната фантастика. Опитах се да създам нещо стойностно, но негово величество Читателят (простете това клише, но не знам как по друг начин да изразя уважението си към всички четящи) е този, който ще прецени дали си е струвало.