Milena Garthley

Категория: Ревюта

Рецензия за романа „Ключарят“ на Милена Гартли

от доц. д-р Иван Иванов, Катедра „Нова българска литература“, СУ „СВ. Климент Охридски“ Романът „Ключарят“ на Милена Гартли е амбициозен проект за интегриране на съвременните постижения на науката и бума на новите технологии, започнал в средата на 90-те години и трайно обгърнал всички сфери на съвременното общество през новото хилядолетие. Авторката умело използва широките си […]